اخبار گوناگون

مرکز کارآفرینی و بهداشتی درمانی اقشار آسیب پذیر ایران تاسیس شد. این مرکز آمادگی دارد در راستای ارایه خدمات به تمامی اقشار آسیب پذیر کشور فعالیت داشته باشد.

مدیریت مرکز: مهندس بهادر انصاری

شماره تماس: 09125124211

 

کمپین مدافعان حقوق معلولان و اقشار آسیب پذیر: در گردهمایی بیماریهای تحلیل رونده شبکیه با کمپینی آشنا می شوم که در زمینه اقشار آسیب پذیر فعالیت دارد. مدیر این کمپین بهادر انصاری نام دارد و مهندس ژنتیک است. کمپین مدافعان حقوق معلولان و اقشار آسیب پذیر ایران از پنج سال پیش کار خود را با همکاری جمعی از متخصصان رشته های مختلف علمی آغاز کرده است. البته انصاری میگوید تا حال کار به صورت رسمی و دولتی نبوده و از حدود یک ماه پیش با سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی"ره" نیز ارتباط گرفته تا کار کمپین به صورت عمومی اطلاع رسانی شود و بهزیستی نیز این موضوع را به تمامی استان های خود ابلاغ کرده است.

انصاری میگوید کار ما علمی؛ پژوهشی؛ حقوقی و پزشکی است. و در تیم همکاران ما که به صورت رسمی بیش از سی نفر را شامل میشود از فوق تخصص اعصاب و متخصص روان و فوق تخصص شبکیه تا حقوقدان و مترجم و متخصص ژنتیک و .. حضور دارند . البته جمعی از متخصصان نیز نمی خواهند نامشان باشد ولی اگر کسی را به آنها معرفی کنیم کمکش می کنند. کمپین یک سایت به آدرس pdrdcampaign .ir دارد و معلولان و اقشار آسیبپذیر از طریق این سایت مستقیما با مدیر آن ارتباط میگیرند و نیازشان را طرح می کنند .مهندس انصاری خود مسئولیت سایت و تمام فعالیتهای مربوط به کمپین را بر عهده میگیرد.

از او می پرسم به عنوان مثال اگر کسی نیاز به عمل جراحی داشت چه کمکی به او می کنید و پاسخ میدهد: ما اگر هزینه جراحی خیلی بالا نباشد تا حد امکان آن را تامین میکنیم. انصاری میگوید به طور کلی ما 9 قشر آسیب پذیر داریم از جمله بچه های بی هویت، دختران بی سرپرست ؛معلولان وکه به عمد بخش معلولان را از نام اقشار آسیب پذیر جدا کرده حقوقدانان ما با کنوانسیون های بین المللی هم ارتباط دارند تا ببینیم حق و حقوقی که در کشورهای دیگر برای اقشار آسیب پذیر قائل هستند با ما چه تفاوتی دارد. همچنین در زمینه ایجاد اشتغال از طریق وزارت کار و مجلس هم کارهایی را انجام داده ایم.نامه نگاری هایی هم با مجلس داشته ایم تا بتوانیم بیماری rp را به عنوان بیماری خاص ثبت کنیم.