اخبار گوناگون

افتتاح مرکز کارآفرینی و بهداشتی درمانی اقشار آسیب پذیر ایران

مرکز کارآفرینی و بهداشتی درمانی اقشار آسیب پذیر ایران تاسیس شد. این مرکز آمادگی دارد در راستای ارایه خدمات به تمامی اقشار آسیب پذیر کشور فعالیت داشته باشد.

مدیریت مرکز: مهندس بهادر انصاری

شماره تماس: 09125124211